Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

I Wyłożenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 

https://bip.malopolska.pl/uglipinki,a,1694064,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html