Intensywne opady deszczu/2

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 23.12.2019 r.

PS.5520.1.112.2019

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 227

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz.07.50 dnia 23.12.2019

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/2 ZMIANA

Obszar

Powiaty: dąbrowski (82), gorlicki (109), nowosądecki (118), Nowy Sącz (107), tarnowski (88), Tarnów (84)

Ważność

Od godz. 07.50 dnia 23.12.2019 do godz 06.00 dnia 24.12.2019

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności  Ostrzeżenia – od 35 mm do 45 mm , miejscami do 60 mm

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie(6 powiatów) od 07.50/23.12 do 06.12/24.12.2019 60 mm. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów

RSO

Woj. małopolskie (6 powiatów). IMBW-PIB wydał ostrzenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu

Uwagi

Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Alina Jasek-Kamińska

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/Sobolewski Krzysztof

 

 

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.