Wyczekiwany most oficjalnie otwarty

  Dzięki środkom Wojewody małopolskiego z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2019 r. Gmina Lipinki zrealizowała zadanie pn.: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 270701 K „Na Zagumnie”, działki ew. nr 2374/3, 1697/2 w miejscowości Lipinki w km 0+440”.

Po kilku miesiącach utrudnień w okolicach Zagumnia w Lipinkach dokonano odebrania wszystkich prac zaplanowanych przy remoncie mostu zgodnie z terminem zapisanym w umowie, m. in. za sprawą sprzyjającej pogody. Zadanie to wykonano za kwotę 189 248,17 zł i wykonała je firma Usługi Drogowo-Budowlane Zygmunta Jurczaka z Nowego Sącza.

Wartość całkowita zrealizowanych robót to: 189 248,17 zł

w tym:

1. koszty kwalifikowalne: 168 399,67 zł

- dotacja: 134 719,00 zł

- wkład własny Gminy: 33 680,67 zł

2. koszty niekwalifikowalne: 20 848,50 zł sfinansowane ze środków własnych Gminy

W ramach zadania zostały wykonane:

- remont konstrukcji drewnianej obiektu

- remont i konserwacja konstrukcji stalowych i łożysk

- remont przyczółków i skrzydeł betonowych

Ponadto Gmina Lipinki ze środków własnych sfinansowała remont dojazdów do mostu na łącznej długości ponad 60 mb.

Wartość robót brutto: 22 447,50 zł

Reasumując:

Koszt brutto remontu mostu w ciągu drogi gminnej „Na Zagumnie” wraz z wykonaniem dojazdów to :  211 695,67 zł brutto

- wkład Gminy Lipinki: 56 128,17 zł

- dotacja: 134 617,00 zł