Opady marznące/2

 

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 9.01.2020 r.

PS.5520.1.6.2020

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Opady marznące/2 ZMIANA

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(5)

Ważność

od godz. 10:50 dnia 09.01.2020 do godz. 06:00 dnia 10.01.2020

Prawdopodobieństwo

90%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie umiarkowanych, okresami silnych, opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/12małopolskie( 1 powiat)     od 10:50/09.01 do 06:00/10.01.2020 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki.

RSO

Woj. małopolskie (1 powiat), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie drugiego stopnia     o opadach marznących

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-BIP

Tomasz Knopik

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

 
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/ Daniel Korzeń

 
 

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

a/a.