Informacja o wstępnie przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu

 

Lipinki, dnia 27 stycznia 2020 r. 

ROA.423.1.2020

 

 

 

Informacja o wstępnie przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu

 

 

 

W związku z przeprowadzonym pierwszym etapem konkursu ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada  2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988) oraz Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,  po dokonaniu przez Komisję Konkursową formalnej i merytorycznej oceny ofert zgłoszonych do konkursu, wstępnie przyznaję na wniosek Komisji Konkursowej następującym klubom sportowym - dotacje na wykonanie zadania związanego z realizacją zadań z zakresu rozwoju sportu  na terenie Gminy Lipinki w roku 2020:

 

         Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,WÓJTOWA” w Wójtowej kwotę 20.000 zł

         Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAFTA” w Krygu kwotę 20.000 zł

         Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,LIPINKI” w Lipinkach kwotę  20.000 zł 

 

 

W celu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, zobowiązuję w.w. kluby sportowe                  do przedłożenia w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 11.00 ostatecznej treści projektów  z uwzględnieniem kwot przyznanych w pierwszym etapie  konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT

/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

          ULKS „LIPINKI” w Lipinkach

          LKS „WÓJTOWA” w Wójtowej

          LKS „NAFTA” w Krygu

          a.a