Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Lipinki w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2020

 

Zarządzenie Nr 5/2020

Wójta Gminy Lipinki

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją                          o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2020

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 poz. 1263)  oraz Uchwały  NR XLVIII/419/10 Rady  Gminy Lipinki              z dnia 10 listopada  2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

§ 1

 

Ogłasza się ostateczny wynik konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych

na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu  na terenie Gminy Lipinki  w roku 2020.

§ 2

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu  na terenie Gminy Lipinki wybrano trzy  projekty:

 

 

1. projekt Ludowego Klubu Sportowego „WÓJTOWA” w Wójtowej

- adres: 38-305 Lipinki, Wójtowa

- nazwa projektu : Wniosek o wsparcie finansowe ze środków Budżetu Gminy Lipinki  

- opis przedsięwzięcia:

1) prowadzenie drużyny piłkarskiej seniorów w A klasie,

2) udział w rozgrywkach w Pucharze Polski na szczeblu powiatu gorlickiego                                       i   nowosądeckiego  klasa seniorów,

3) udział w turniejach halowych i na otwartej przestrzeni,

4) prowadzenie drużyny piłkarskiej młodzików rocznik 2007  i młodszych ,

- całkowity koszt projektu: 20.700,00 zł

- kwota dotacji 20.000,00 zł

- uzasadnienie przyjęcia : projekt spełnia kryteria określone Uchwałą  NR XLVIII/419/10 Rady  Gminy Lipinki z dnia 10 listopada  2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988) ,

 

 

2.  projekt Ludowego Klubu Sportowego „NAFTA” Kryg w Krygu

- adres: 38-304 Kryg, Ochotnicza Straż Pożarna w Krygu

- nazwa projektu: Dofinansowanie działalności sportowej LKS NAFTA Kryg w roku 2020.

Szkolenie i udział w zawodach piłki nożnej grup młodzieżowych oraz seniorów.

- opis przedsięwzięcia:

1)  rozgrywki piłki nożnej o Mistrzostwo „A” – klasy seniorów organizowane przez Podokręg Piłki Nożnej w Gorlicach,

2) rozgrywki piłki nożnej o Mistrzostwo orlików PPN Gorlice rocznik 2009 i młodsi (wiosna) oraz rocznik 2010  i młodsi (jesień)

4) uczestnictwo w turniejach piłkarskich: Puchar Polski, Turniej Małego Pola, Halowa Liga Futsal i inne

- całkowity koszt projektu: 20.330,00 zł

- kwota dotacji : 20.000,00 zł

- uzasadnienie przyjęcia: projekt spełnia kryteria określone Uchwałą NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada  2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988) ,

 

 

3.  projekt Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „LIPINKI” w Lipinkach

- adres: 38-305 Lipinki 48

- nazwa projektu: Rozwój Sportu w Gminie Lipinki.

- opis przedsięwzięcia :

1)      szkolenie zawodników w sekcjach lekkiej atletyki i szachów w różnych kategoriach wiekowych,

2)      prowadzenie zajęć sportowych w klubie ULKS Lipinki,

3)      udział w obozach sportowych kadry Województwa Małopolskiego i obozach organizowanych przez klub,

4)      udział w zawodach sportowych przygotowujących do rangi mistrzowskiej - mitingi lekkoatletyczne, biegi przełajowe, biegi uliczne, turnieje szachowe

5)      zawody rangi mistrzowskiej ( Mistrzostwa Województwa, Mistrzostwa Makroregionu, Mistrzostwa Polski w LA i Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Zrzeszenia LZS)

6)      organizacja zawodów sportowych na terenie Gminy Lipinki w różnych dyscyplinach sportowych: lekka atletyka, biegi przełajowe, biegi uliczne, piłka ręczna, szachy.

- całkowity koszt projektu: 21.500,00 

- kwota dotacji : 20.000,00 zł

- uzasadnienie przyjęcia : projekt spełnia kryteria określone Uchwałą NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada  2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988) ,

 

Brak projektów odrzuconych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy