Silny Wiatr/2 ZMIANA

 

 Powiatowe
Centrum  Zarządzania  Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 11.02.2020 r.
PS.5520.1.22.2020
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40
Zjawisko/Stopień zagrożenia
Silny Wiatr/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dąbrowski(12), gorlicki(20), nowosądecki(21),  Nowy Sącz(18), tarnowski(13), Tarnów(12)
Ważność
od godz. 09:35 dnia 11.02.2020 do godz. 18:00 dnia 11.02.2020
Prawdopodobieństwo
90,00%
Przebieg
Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. Przejściowo do godz 13.00 mogą wystąpić krótkotrwałe porywy do 100 km/h związane z frontem atmosferycznym.
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 małopolskie( 6 powiatów) od 09:35/11.02 do 18:00/11.02.2020 prędkość do 50 km/h, porywy do 100 km/h.. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów.
RSO
Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze.
Uwagi
Zmiana ze względu na stopień ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk
IMGW-BIP
Piotr Ramza
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.:  (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 
Dyżurny Operacyjny
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Sobolewski Krzysztof
 
 
 

 

Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
a/a.