Przejdź do stopki

Szlaki turystyczne

Treść

Szlaki turystyczne

Przez terytorium gminy przebiegają szlaki turystyczne zawsze przechodzące przez dwa najważniejsze obiekty: góry FERDEL i KORNUTY.

FERDEL (648m.)
Jeden ze szczytów pasma Magury Wątkowskiej, na którym znajdują się węzły szlaków turystycznych, dzięki którym możemy poznać kulturę mieszkającej tu ludności polskiej i łemkowskiej oraz podziwiać piękno przyrody nieskażonej ludzką działalnością.

KORNUTY (830m.)
Szczyt leżący poza granicami Gminy Lipinki w paśmie Magury Wątkowskiej na północ od Bartnego. Rezerwat ten o powierzchni 12 ha otacza swoją opieką występujące tu skałki oraz rzadkie gatunki roślin drzewostanu bukowego. Na jego obszarze występuje wpisany do "Czerwonej księgi zwierząt" niepylak mnemozyna, owad zagrożony wyginięciem. Poza tym na płd.-zach. zboczu znajduje się Jaskinia Mroczna (wejście na wys. 770 m), jedna z najdłuższych i najgłębszych w polskich Karpatach (170 m dł. i około 17 m gł.), dająca schronienie kilku gatunkom nietoperzy. W jej okolicach znajduje się jeszcze kilka mniejszych jaskiń oraz schronisk skalnych.

Szlak niebieski, czas przejścia: 1 h 30 min, GOT 6/3
W Rozdzielu schodzimy z szosy, tuż po przekroczeniu mostu na potoku Rozdzielanka. Skręcamy w prawo i kierujemy się niezalesionym zboczem, by dotrzeć do bocznej ściany lasu. Odcinek leśny staje się bardziej męczący, bowiem powoli zaczynamy się wspinać pod górę. Po dojściu do polanki leśnej w dalszym ciągu kierujemy się naprzód, by dotrzeć do szlaku zielonego, również prowadzącego na szczyt.


Szlak zielony, zaś przejścia: 1 h 30 min, GOT 6/3
Z Wapiennego szlak wiedzie krótko doliną Wapienianki, następnie skręca w lewo, w drogę prowadzącą do granicy lasu, gdzie rozpoczyna się bardziej męczące podejście. Z biegiem czasu droga staje się coraz węższa, prowadząc grzbietem do szlaku niebieskiego, a następnie na szczyt Ferdla.


Szlak zielony, czas przejścia: 1 h 45 min, GOT 6/4
Z Ferdla idziemy ścieżką grzbietową, początkowo w kierunku płd. - wsch. do odejścia szlaku czarnego prowadzącego do Folusza. Znaki przechodzą przez kulminację Barwinka (670 m) i prowadzą bukowym lasem (bez widoków). Kolejny raz mijamy odejście znakowanej ścieżki prowadzącej do wychodni piaskowcowych. Szlak dociera do szczytu Kornutów (830 m). Stąd prawie bez zmiany wysokości dochodzimy do wschodniej kulminacji, gdzie znajduje się węzeł znakowanych szlaków.


Szlak czarny, czas przejścia: 2 h, GOT 7/4
Szlak prowadzi z Folusza nie opodal Diablego Kamienia (dojście ścieżką w lewo) w dolinę Klopotnicy, do skrzyżowania ze szlakami żółtym i zielonym. Odtąd leśną drogą zwózkową w górę jednego z dopływów Kłopotnicy. Później kilkakrotnie zmieniając kierunek marszu wspinamy się na grzbiet i docieramy do szlaku zielonego, na płd. - wsch. od kulminacji Ferdla. Stąd kierujemy się zgodnie ze znakami szlaku zielonego na szczyt.


Szlak żółty, czas przejścia: 1 h 45 min, GOT 12/8
W Foluszu idziemy od końcowego przystanku autobusowego szosą, w górę Kłopotnicy. Mijając stawy rybne wchodzimy na obszar Magurskiego Parku Narodowego i docieramy do węzła szlaków. Przecinamy drogę i prosto przez las wspinamy się pod górę, początkowo przez gęste zarośla, następnie lasem bukowym. Przecinamy kolejną leśną drogę i odtąd, nieustannie szlak prowadzi nas na grzbiet, do niewielkiego spłaszczenia terenu, na którym skręcamy lekko w lewo i docieramy do szczytu Kornutów (830 m).

Szlak niebieski
Biecz - Lipinki - Rozdziele - Ferdel, czas przejścia: 5h
Trasa rozpoczyna się na bieckim rynku, dalej dzielnicą Załawie na prawym brzegu Ropy, w stronę wioski Korczyna i na niewielkie wzgórze nad Wójtową. Szlak prowadzi w kierunku Wójtowej, a później polną dróżką i polami do północnych zabudowań Lipinek.
Na zachód od szlaku znajduje się przełomowa dolina potoku Lipianki. Wśród urwistych brzegów, potok przebija się przez liczne progi skalne na odcinku kilkuset metrów. Znaki szlaku wiodą na południe wsi do skrzyżowania dróg w Rozdzielu. Stąd krótko drogą na wschód i dalej, po zmianie kierunku na południowy, zostawiając po lewej stronie kulminację Łysej Góry (436 m) wspinamy się na szczyt Ferdla.
Zgodnie z zielonym szlakiem, możemy się udać dalej na szczyt Wątkowej (848 m) i Magurę (842 m).

űródło: W Gminie Lipinki, PUW "Roksana", Krosno 2003