Przejdź do stopki

Transmisja Sesji

Treść

III Sesja Rady Gminy Lipinki 24.06.2024

 

II Sesja Rady Gminy Lipinki 20.05.2024

I Sesja Rady Gminy Lipinki 07.05.2024

 

LIII Sesja Rady Gminy Lipinki 19.03.2024

 

LII Sesja Rady Gminy Lipinki 27.12.2023

LI Sesja Rady Gminy Lipinki 28.11.2023

 

XLX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipinki 09.10.2023r.

XLIX Sesja Rady Gminy Lipinki 18.08.2023r

XLVIII Sesja Rady Gminy Lipinki 23.06.2023r

 

XLVI Sesja Rady Gminy Lipinki 22.05.2023

 

XLV Sesja Rady Gminy Lipinki 02.03.2023

 

XLIV Sesja Rady Gminy Lipinki 28.12.2022

 

XLIII Sesja Rady Gminy Lipinki 08.12.2022

 

XLII Sesja Rady Gminy Lipinki 23.11.2022

 

XLI Sesja Rady Gminy Lipinki 31.10.2022

 

XL Sesja Rady Gminy Lipinki 28.09.2022

 

 XXXVIII Sesja Rady Gminy Lipinki 22.06.2022

 

 XXXVII Sesja Rady Gminy Lipinki 26.05.2022 

 

XXXVI Sesja Rady Gminy Lipinki 29.04.2022

 

 

XXXV Sesja Rady Gminy Lipinki 1 kwietnia 2022

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Lipinki 25 luty 2022r.

 

XXXIII Sesja Rady Gminy Lipinki 28 grudnia 2021r.

 

XXXII Sesja Rady Gminy Lipinki 8 grudnia 2021r.

XXXI Sesja Rady Gminy Lipinki 29 listopada 2021r.

 

XXX Sesja Rady Gminy Lipinki 23 października 2021r.

 

XXIXSesja Rady Gminy Lipinki 21 października 2021r.

 

 

XXVIII Sesja Rady Gminy Lipinki 28 września 2021r.

 

XXVII Sesja Rady Gminy Lipinki 28 lipca 2021r.

 

XXVI Sesja Rady Gminy Lipinki 25 czerwca 2021r.

 

XXV Sesja Rady Gminy Lipinki - 12 maja 2021r.

 

XXIV Sesja Rady Gminy Lipinki - 24 luty 2021r.

 

XXIII Sesja Rady Gminy Lipinki - 29 grudnia 2020r.

 

XXII Sesja Rady Gminy Lipinki - 8 grudnia 2020r.

Wersja z napisami dla niesłyszących.

 

XXI Sesja Rady Gminy Lipinki - 30 listopada 2020r.

Wersja z napisami dla niesłyszących.

 

XX Sesja Rady Gminy Lipinki - 28 października 2020r.

Wersja z napisami dla niesłyszących.

 

 

XIX Sesja Rady Gminy Lipinki - 27 sierpnia 2020r.

XVIII Sesja Rady Gminy Lipinki - 5 sierpnia 2020r. 


XVII Sesja Rady Gminy Lipinki - 30 czerwca 2020r. 

 

 

 

 

XVI Sesja Rady Gminy Lipinki - 10 czerwca 2020r. 

 

 

 

 

XV Sesja Rady Gminy Lipinki - 10 marca 2020r. 

 

 

 

 

XIV Sesja Rady Gminy Lipinki - 25 luty 2020r.

 

 

 

 

XIII Sesja Rady Gminy Lipinki - 10 stycznia 2020r.

 

 

 

 

XII Sesja Rady Gminy Lipinki - 27 grudnia 2019r.

 

 

 

 

XI Sesja Rady Gminy Lipinki - 29 listopada 2019r.

 

 

 

 

X Sesja Rady Gminy Lipinki - 8 października 2019r.

 

 

IX Sesja Rady Gminy Lipinki - 10 września 2019r. 

 


 

VIII Sesja Rady Gminy Lipinki - 11 lipca 2019r. 

 

 

 

 

VII Sesja Rady Gminy Lipinki - 19 czerwca 2019r.

 

 

 

 

 

 

VI Sesja Rady Gminy Lipinki - 23 maja 2019r.

 

 

 

 

 

V Sesja Rady Gminy Lipinki - 12 kwietnia 2019r.

 

 

 

 

IV Sesja Rady Gminy Lipinki - 06 marca 2019r.

 

 

 

 

 

 

III Sesja Rady Gminy Lipinki - 28 grudnia 2018r.

 

 

 

 

II Sesja Rady Gminy Lipinki - 03 grudnia 2018r. 

 

 

 

 

 

 

I Sesja Rady Gminy Lipinki - 22 października 2018r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy,
Na mocy przepisu art. 20 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Wprowadzając powyższy przepis w życie, Rada Gminy Lipinki wprowadziła zmiany w obowiązującym Statucie Gminy Lipinki, określając m. in. że: jawność działania organów jest realizowana również poprzez transmisje na żywo z obrad sesji Rady Gminy oraz utrwalanie przy pomocy rejestratorów obrazu i dźwięku tych obrad. Nagrania są umieszczane w BIP i na stronie internetowej Gminy, a informacja w tym zakresie zamieszczana na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy (tak § 23 ust. 2 statutu gminy Lipinki, który wszedł w życie z dniem rozpoczęcia kadencji nowej rady).
Z powyższych względów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia obrad Rady Gminy Lipinki na stronie: www.gminalipinki.pl w zakładce Transmisja Sesji oraz na stronie BIP.
Terminy obrad Sesji Rady są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP
a także na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku Urzędu Gminy.
Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w sesji Rady Gminy charakterze publiczności, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej urzędu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. dla osób uczestniczących w sesji rady gminy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipinki, Urząd Gminy Lipinki, 38 – 305 Lipinki 53
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Lipinki jest adw. Piotr Pietruś.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Lipinki pod adresem e-mail: pietrus.adwokat@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. Poz. 994 ze zm.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Ponadto informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.