Urząd

URZĄD GMINY LIPINKI
38-305 Lipinki 53

WÓJT GMINY LIPINKI pokój nr 1
mgr inż. Czesław Rakoczy

Przyjmuje strony w sprawach
 skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz:
od 9.00 – 12.00 i od 15.30 – 16.00

INFORMACJA
Henryka Kosińska

SEKRETARIAT pokój nr 1
Tel. 134477021 wew. 24

Renata Żyrkowska - podinsektor

SEKRETARZ GMINY pokój nr 1
Tel. 134477021 wew. 23

Anna Kozioł

SALA KONFERENCYJNA pokój nr 2

REFERAT ORGANIZACYJNOADMINISTRACYJNY / INFORMATYK pokój nr 3
Tel. 134477021 wew. 22

mgr Sebastian Janeczek - inspektor

PUNKT KONSULTACYJNY – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN pokój nr 4
Tel. 134477021 wew. 26


Czynne: Poniedziałek 10.00 – 13.00

W Krygu: od 14.00 - 15.00


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY pokój nr 6
Tel. 134477021 wew. 49
Tel. kom. 607 981 252

Bogdan Czeluśniak

Przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w
godz. od 9.00 – 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki

SKARBNIK GMINY pokój nr 7
Tel. 134477021 wew. 27

mgr Anna Knapik - Jurasz

KSIĘGOWOŚĆ pokój nr 8
Tel. 134477021 wew. 29

Elżbieta Buś - podinspektor
Krystyna Ślusarczyk  - podinspektor

mgr Agnieszka Krygowska – młodszy referent
mgr Barbara Bagnicka - pomoc administracyjna

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 9a
Tel. 134477021 wew. 31

mgr inż. Sławomir Piszczyk –  kierownik

Tel. 134477021 wew. 48

Józefa Jodłowska – podinspektor
Anna Żychowska 
 pomoc administracyjna
mgr Joanna Jurusik - pomoc administracyjna
Mirosław Dziedzic - pomoc administracyjna

KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI pokój nr 10
Tel. 134477021 wew. 32

Lidia Kocemba – księgowy
Danuta Wątroba – inspektor ds. płac
mgr Magdalena Kocemba - pomoc administracyjna


GMINNE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY pokój nr 11

Tel. 134477021 wew. 23

Janusz Dudka – dyrektor

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ pokój 9
Tel. 134477021 wew. 47

mgr inż. Anita Czapka - kierownik

Tel. 134477021 wew. 46
mgr Agata Setlak – inspektor

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI  pokój nr 14   

Tel. 134477021 wew. 36

mgr Anna Krupa – kierownik

mgr Sebastian Żyrkowski – pomoc administracyjna

 

BIURO RADY / ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE pokój nr 15

Tel. 134477021 wew. 35
mgr inż. Katarzyna Czajka – podinspektor

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI /DOWODY OSOBISTE pokój nr 13

Tel. 134477021 wew. 38

mgr Krzysztof Buliński – zastępca kierownika USC
mgr Beata Gucwa - pomoc administracyjna
mgr Paulina Chacuś - Czyż - pomoc administracyjna

GOSPODARKA GRUNTAMI, MIENIE GMINNE pokój nr 12
Tel. 134477021 wew. 39

mgr inż. Magdalena Romaniak – inspektor
mgr inż. Łukasz Kulczak - pomoc administracyjna

BIURO PODAWCZE pokój nr 11
Tel. 134477021 wew. 40

Wioletta Lang

SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA pokój nr 10
Tel. 134477021 wew. 41

Zuzanna Wędrychowicz   podinspektor
Artur Baczyński – doradca rolny  (środa 8.00 – 14.00)