Aktualności

Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Lipinki

Uwaga !!! Wpłaty za zakup węgla należy dokonywać dopiero po telefonicznej informacji od pracownika Urzędu Gminy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Wójt Gminy Lipinki informuje, iż została podpisała umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców naszej gminy. Do wydawania węgla wyznaczony został skład węgla, który znajduje się

VI miejsce wśród zwycięzców tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” dla Gminy Lipinki

VI miejsce wśród zwycięzców tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” dla Gminy Lipinki

25 listopada w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XVIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Gmina Lipinki zajęła wysokie 6 miejsce spośród 1523 gmin wiejskich w Polsce. Wyróżnienie dla naszej gminy odebrał Wójt Gminy mgr inż. Czesław Rakoczy. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawa

Szacowanie zapotrzebowania na zakup preferencyjny węgla

Urząd rozpoczyna szacowanie zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców Gminy Lipinki W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Lipinki przystępuje do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla mieszkańców węgla. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospod

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

 HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki  wg  harmonogramu:   ROK 2022          Miesiąc Odpady segregowane   (dzień m

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

   ROA.0002.10.2022                                                              &nb

Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+

 Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 2 grudnia 2022 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w zwią

Uchwała Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2022r.   w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990