Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Na podstawie art. 30

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

  ROA.0002.7.2021                                                          Lipinki, 21 październik 2021 r. &

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

ROA.0002.6.2021                                                          Lipinki, 19 październik 2021 r.  &n

II miejsce w kategorii aktywności inwestycyjnej Gminy Lipinki - Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego

II miejsce w kategorii aktywności inwestycyjnej Gminy Lipinki - Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego

Ranking Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego co roku wskazuje liderów wśród 39 samorządów z naszego regionu. Gmina Lipinki w module aktywność inwestycyjna gminy uzyskała łącznie 31,25 pkt, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca.   Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w kategorii aktywności inwestycyjnej gminy otrzymał Wójt Gminy Lipinki Cz

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.5.2021