Aktualności

Informacja w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Lipinki  Regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez Radę Gminy Lipinki – Uchwała Nr XX/163/2020 z dnia 28 października 2020 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023 r. poz. 3864) Ø właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości poprzez o

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

          Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu     5  czerwca 2023 r.( poniedziałek ) o godz. 15:00 w Domu Wiejskim w Lipinkach.       W trakcie spotkania będzie można zapoznać

Informacja o zamknięciu przejazdu drogą gminną

Informujemy, że w dniu 03.06.2023r. w godz. 8.00 do 15.00 zamknięty będzie przejazd drogą gminną na odległości pomiędzy Bankiem Spółdzielczym a piekarnią "Pyszotka".

Raport o stanie gminy

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Promesa dla Gminy Lipinki

Promesa dla Gminy Lipinki

Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy w dniu 23 stycznia br. w Nowym Sączu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego odebrał promesę o wartości 3 744 065,00 zł na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu wzięli udział m.in wicemarszałek Józef Gawron, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, senator RP Wiktor Durlak, wiceprzewodnicz

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2023 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2023 rok

Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki wg harmonogramu: ROK 2023

VI miejsce wśród zwycięzców tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” dla Gminy Lipinki

VI miejsce wśród zwycięzców tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” dla Gminy Lipinki

25 listopada w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XVIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Gmina Lipinki zajęła wysokie 6 miejsce spośród 1523 gmin wiejskich w Polsce. Wyróżnienie dla naszej gminy odebrał Wójt Gminy mgr inż. Czesław Rakoczy. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawa

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

 ROA.0002.3.2023                                                               &