Aktualności

Komunikat - Ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Lipinki

 Lipinki dnia 17. 01. 2022 r.   KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW   Wójt Gminy Lipinki informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wysokim przyrostem liczby zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w województwie małopolskim, wszelkie sprawy urzędowe prosimy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo . Wizyty w Urzędzie Gminy Lipinki prosimy ograniczyć jedynie do sp

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

 HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki  wg  harmonogramu:   ROK 2022          Miesiąc Odpady segregowane   (dzień m

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 stycznia 2022 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 13 stycznia 2022 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert   W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Lipinki z dni

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 11 stycznia 2022 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku   Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r., poz. 1372.), art. 13 ustawy

Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 3/2022  Wójta Gminy Lipinki z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu        Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie             (Dz.U

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.   Wnioski o d

Ostrzeżenie meteorologiczne - Opady marznące/1

   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 30.12

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 Obowiązuje w dniu 30.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00   Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.   Obowiązujące ograniczenia Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżel