Aktualności

Przypomnienie - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Wójt Gminy Lipinki przypomina mieszkańcom Gminy o konieczności złożenia obowiązkowej deklaracji CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej określenia rodzaju źródła ciepła jakim ogrzewany jest budynek. Deklaracje muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. De

Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny programu "Czyste powietrze" - zmiana terminów przyjmowania mieszkańców

Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny programu "Czyste powietrze" od 1 marca 2022r. jest czynny w: czwartek 10.00 -15.00 piątek 10.00-15.00 Informujemy, że w w dniach 14.04.2022 . (czwartek) - 15.04.2022r. (piątek) Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny będzie czynny w godzinach 8.00 - 13.00

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2022 rok

 HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW   Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki  wg  harmonogramu:   ROK 2022          Miesiąc Odpady segregowane   (dzień m

Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

 Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 1 lipca 2022 r.   w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z t. j. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Zarządzeni

Wakacyjne korepetycje dla Ukraińców

Tutors.live pomaga w wakacje! Skorzystaj z bezpłatnych korepetycji albo dołącz do akcji jako korepetytor pro bono!

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 136

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 136 Zjawisko/Stopień zagrożenia - Upał/3 ZMIANA Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) - powiaty: dąbrowski(58), gorlicki(91), tarnowski(58), Tarnów(58) Ważność - od godz. 14:28 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022 Prawdopodobieństwo -80% Przebieg - Nadal prognozu

Uchwała Nr XXXVIII/312/2022 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

 Uchwała Nr XXXVIII/312/2022 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2022 r.   w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok   Na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwi

Burze z gradem/2

   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                              w Gorlicach   Gorlice, dnia 28.06

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

 Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu „Czyste Powietrze”            Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu    30 czerwca 2022 r.( czwartek) o godz. 17:00 w Dom

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 r

 Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 55