Przejdź do stopki

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Treść

2006r.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

 

 

Sektorowy Program Operacyjny

 

Gmina Lipinki w okresie od listopada 2005 r. do kwietnia 2006 r. zrealizowała dwa projekty objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji  i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
 
Projekt pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Wójtowej w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych i stropu, wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej oraz wykonania kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania” o wartości 174.554,29 zł, kwota dofinansowania – 95.970 zł 

Projekt pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Lipinkach w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej” o wartości 79.524,94 zł, kwota dofinansowania – 41.000 zł

2007r.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

 

 

         W dniu 8 marca 2007 r. w Krakowie została zawarta umowa pomiędzy Gmina Lipinki a Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie centrum Lipinek” ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" 

 

 

Wartość projektu – 172 291,41 zł

 

Przyznane dofinansowanie – 137 832 zł

 

W ramach projektu wykonany zostanie remont chodników:

            przy drodze gminnej "Do Mleczarni"        

 

 

                   przy budynku Urzędu Gminy

 

 

 

 przy drodze dojazdowej wewnetrznej do Zespołu Dworsko – Parkowego


 

 
 w obrębie zajezdni autobusowej

 

oraz remont nawierzchni placu przed Urzędem Gminy i Domem Ludowym

 

 

Pasy zieleni znajdujące się w obrębie prowadzonych robót remontowych zostaną po wykonaniu prac ziemnych doprowadzone do stanu poprzedniego tj. wyplantowane i ponownie obsiane trawą.