Przejdź do stopki

Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przy kamiennym krzyżu z 1924 r. w m. Kryg

Treść

„Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego”

 

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową w wysokości 31 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2023”dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przy kamiennym krzyżu z 1924 r. w m. Kryg”.

W ramach w/w zadania wykonano pełną konserwację kamiennego krzyża, metalowego zadaszenia oraz metalowych drzwiczek na cokole i metalowego ogrodzenia. Ponadto wykonano roboty rozbiórkowe: m.in. fundament kapliczki i odtworzenie fundamentu, murek ogrodzenia, roboty ziemne oraz wykonanie podejścia i obejścia w obrębie kapliczki, wycinka drzew i uporządkowanie terenu.

Wartość wykonanego zadania wynosi 65 500,00 złotych, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 31 000,00 zł
  • środki własne z budżetu Gminy Lipinki w wysokości 34 500,00 zł.