Przejdź do stopki

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bednarka

Treść

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarce otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bednarka”.

Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Beskid Gorlicki” na lata 2014-2020.
 
Projekt jest współfinansowany w wysokości 100 %  poniesionych kosztów kwalifikowanych,  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,  w ramach Programu Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020,  działanie  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 
Celem operacji jest  poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bednarka.
W ramach projektu zostanie wykonana siłownia zewnętrzna wyposażona w 11 urządzeń oraz tablicę z regulaminem siłowni zewnętrznej. Ponadto zostanie zamontowana tablica informacyjna o lokalnej kulturze i dziedzictwie historycznym Gminy Lipinki. Siłownia zewnętrzna będzie miała charakter ogólnodostępny i niekomercyjny.
Całkowita wartość projektu wynosi 149 607,90 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 149 562,00 zł.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.