Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pagorzyna etap II

Treść

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pagorzyna etap II - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy 160-200 mm w ilości 913,35 mb.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 198 787,60 tyś. zł. 

Kwota pożyczki: 161 615,00 tyś. zł.