Konsultacje Społeczne - Komitet Rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lipinki w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lipinki w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ankieta: https://www.ankietka.pl/ankieta/267509/lipinki-komitet-rewitalizacji.html