Przejdź do stopki

Cyfrowa Gmina

Treść

 „Cyfrowa Gmina”

Gmina złożyła wniosek grantowy o dofinansowanie w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek ten został pozytywie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty, a tym samym Gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania. W dniu 8 kwietnia 2022 została podpisana umowa o dofinansowanie i otrzymano środki w wysokości 204 000,00 zł. W ramach grantu zostanie zakupiony sprzęt IT do Urzędu Gminy w Lipinkach oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach m.in. laptopy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, zostanie dostosowana strona internetowa Gminy Lipinki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa. Planowany w ramach projektu zakup wyposażenia stanowi niezbędną potrzebę cyfryzacji w zakresie usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia m.in. skutki COVID-19.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.
 
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.