Przejdź do stopki

Sukcesy i osiągnięcia

Treść

Gmina Lipinki w okresie pracy Wójta mgr inż. Czesława Rakoczego zaczęła się gwałtownie rozwijać. Już w pierwszym roku działalności wskaźnik nakładów finansowych na inwestycje wyniósł prawie 400 %. W następnych latach wskaźnik ten był podobny – wiąże się to z dużym rozwojem infrastruktury gminy, która będąc zaniedbana pod każdym względem. w dniu dzisiejszym poszczycić się może swoimi osiągnięciami w dziedzinie infrastruktury dróg gminnych, ochrony środowiska, oświaty i kanalizacji.