Przejdź do stopki

Szkoły podstawowe

Treść

Szkoła Podstawowa w Lipinkach

SPLipinki.jpg (24.36 Kb)

Szkoła w Lipinkach została założona w 1850 roku. Początkowo nauka odbywała się na organistówce, nauczanie prowadzili organiści. W 1879 roku wybudowano nowy budynek szkoły z jedną salą lekcyjną, ofiarodawcami byli Franciszek Józef I, miejscowy dwór Państwa Byszewskich, Wysoka Rada Szkolna. W 1903 roku Wysoka Rada Szkolna przekształciła jednoklasową szkołę na dwuklasową, a w 1905 roku na trzyklasową. Nauka odbywała się w wynajmowanych pomieszczeniach w dworze i w gminie.
W 1908 roku rozpoczęto budowę nowego większego budynku szkolnego, który oddano do użytku w 1909 roku i w tym też budynku nauka odbywa się do dziś. Od września 1912 roku utworzono czteroklasową szkołę z językiem niemieckim jako obowiązkowym. Uczniów przybywało coraz więcej, istniejące pomieszczenia lekcyjne nie zaspokajały potrzeb, dlatego 13.07.1939 roku na posiedzeniu Rady Szkolnej miejscowej podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Zamysły te przerwała II wojna światowa. Dnia 8.09.1939 roku w szkole, gminie i plebani rozlokowały się wojska niemieckie. Nauka w tym roku rozpoczęła się dopiero 4.XII.1939 roku, liczba uczniów wynosiła 349. W tym też roku rozpoczynała pracę jako nauczycielka rodaczka Pani Stanisława Patrzyk, później długoletnia nauczycielka tej szkoły. Nauka w szkole odbywała się przez całą wojnę z przerwami na mrozy, wykopki oraz stacjonowanie wojsk niemieckich, rosyjskich.
6.03.1945 roku otworzono pierwszą klasę gimnazjalną dla 12 uczniów. Po wojnie remontowano szkołę kilkakrotnie, była to już szkoła 7 klasowa. 25.02.1949 roku szkoła otrzymała odbiornik radiowy, upowszechniała edukację i kulturę, organizowała kursy dla dorosłych; Szkołę Przysposobienia Rolniczego, Uniwersytet Powszechny dla Rodziców.
Warunki lokalowe były bardzo trudne, klasy liczyły nawet 47 uczniów, nie przewidywano jednak budowy nowej szkoły tylko jej rozbudowę. W latach 1965-1970 dobudowano 2 pomieszczenia, z których jedno przeznaczono na salę lekcyjną, a drugie na szatnie, wykonano w piwnicach sanitariaty dla dziewcząt i chłopców. Te poczynania nie rozwiązały jednak dwuzmianowości.
W 1984 roku został zakupiony przez władze oświatowe budynek biurowy po SKR. Przedsięwzięcie to rozwiązało problem lokalowy, lecz budynek wymagał remontów i nie spełniał wymagań co do parametrów.
W 1992 roku Władze Gminy z dyrektorem szkoły zwołały zebranie wiejskie, które to podjęło uchwałę o budowie nowej szkoły połączonej ze starym budynkiem. W 1993 roku wykonano wykopy i ubito ławy fundamentowe. Budynek szkolny ukończono i oddano do użytku na 1 września 1999 roku. Wprowadzona strukturalna reforma oświaty wymusiła oddanie nowo wybudowanego segmentu na gimnazjum. Szkoła Podstawowa otrzymała cztery nowe pomieszczenia w przewiązce.

Uczniowie

Szkoła liczy 183 uczniów uczących się w ośmiu oddziałach. Średnia liczebność uczniów w oddziale wynosi 22,9. Wszyscy uczniowie z obwodu realizują obowiązek szkolny. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej i stołówki wspólnej dla gimnazjum i szkoły podstawowej. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, którego nauczanie wprowadzono od klasy pierwszej.

Kadra pedagogiczna

W placówce zatrudnionych jest 10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze. Pięciu nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje przez ukończenie studiów podyplomowych. Sześciu nauczycieli uzyskało awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 6 jest mianowanych i 1 kontraktowy.

Skład kadry:

 • mgr inż. Bożena Bubniak–Sroka – dyrektor
 • mgr Lidia Dąbrowska
 • mgr Krystyna Kantor (siostra)
 • mgr Anna Kędzior
 • inż. Helena Knapik
 • mgr Lidia Kosińska
 • Ewa Kupiec
 • mgr Renata Olbrych
 • Franciszek Polaszek
 • mgr Urszula Przybycień
 • mgr Alfreda Rakoczy
 • ks. mgr Wacław Śliwa
 • mgr Tomasz Świerzowski

Baza szkoły

Szkoła dysponuje 8 salami lekcyjnymi, salą komputerową i salką do ćwiczeń.
W ostatnich latach organ prowadzący przeprowadził wiele remontów tj.:

 • wymiana wszystkich okien,
 • ocieplenie budynku i elewacja,
 • wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania,
 • malowanie dachu i zadaszenie dobudówki,
 • malowanie sal lekcyjnych,
 • wykonanie drogi asfaltowej do szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • koło plastyczne
 • koło recytatorskie
 • koło muzyczne
 • koło ortograficzne
 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • koło sportowe
 • koło wychowania komunikacyjnego
 • gimnastyka korekcyjna
 • zespoły wyrównawcze

Działają organizacje szkolne tj. Samorząd Uczniowski, szkolne koło PCK, szkolne koło LOP.

Tradycje szkoły

 • Pasowanie i ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 • Dzień Dziewczyn i Dzień Chłopców.
 • Święto pieczonego ziemniaka.
 • Mikołajki.
 • Przyjęcie uczniów klas I do Klubu Wiewiórka.
 • Poranek kolędowy – Jasełka.
 • Dzień Babci i Dziadka.
 • Bal karnawałowy.
 • Powitanie wiosny – topienie marzanny.
 • Dzień europejski.
 • Dzień Matki.
 • Dzień Dziecka.
 • Pożegnanie uczniów klas szóstych.

Sukcesy szkoły

Uczniowie szkoły od wielu lat odnoszą największe sukcesy w zawodach sportowych i konkursach plastycznych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i ogólnopolskim.

Konkursy plastyczne:

II m - w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Żyć Eucharystią”
nagroda - w międzynarodowym konkursie plastycznym „Piękno Beskidów i Bieszczadów”
I,II,III m - w gminnym konkursie plastycznym „Moja mała ojczyzna”
I, III m – w gminnym konkursie plastycznym „Papież w oczach dziecka”
II m – w gminnym konkursie plastycznym „Moje drzewo”

Inne konkursy:

I m - w miedzygminnym Eurofestiwalu „Muzyka łączy narody”
V m – w powiatowym konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
I m – w gminnym konkursie fotograficznym „Moje drzewo”
I,II m - w gminnym konkursie kolęd i pastorałek
II,III m - w gminnym konkursie poezji regionalnej
I,II m - w gminnym konkursie ekologicznym „Las dar natury”
II m - - w gminnym konkursie ekologicznym „Puszcza Karpacka w Beskidzie Niskim”

Sport w SP Lipinki

Nasza Szkoła od lat osiąga bardzo wysokie wyniki w sporcie. Specjalizuje się w lekkiej atletyce i biegach przełajowych.
Od 1995 roku działa przy szkole Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Lipinki.
Klub został założony przez nauczyciela wychowania fizycznego – Kazimierza Świerzowskiego oraz dyrektora szkoły panią Bożenę Bubniak-Srokę.
Kilka lat nieprzerwanej i ciągłej pracy Kazimierza przyniosły wymierne efekty organizacyjne i sportowe. Udało się pozyskać sprzęt sportowy do lekkiej atletyki, piłki ręcznej, gimnastyki korekcyjnej, który jest wykorzystywany do zajęć z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lipinkach.
Klub prowadzi działalność szkoleniową młodzieży – poprzez odbywające się popołudniowe zajęcia sportowe, również w okresie ferii zimowych i wakacji. Corocznie grupa kilkudziesięciu osób z Lipinek uczestniczy w obozach sportowych.

Szkoła Podstawowa jest organizatorem życia sportowego. Corocznie organizuje kilka zawodów sportowych:

 • Mistrzostwa Gminy Lipinki: w 4-boju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, indywidualnych biegach przełajowych, piłce ręcznej.
 • Zawody Powiatowe: Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada w Sztafetowych Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych dla szkół ponadgimnazjalnych,

Oddzielną kartę historii sportu w Gminie Lipinki zapisują Wiosenne Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Lipinki odbywające się od 1991 roku w Parku w Lipinkach. Impreza którą zainicjował Kazimierz Świerzowski pozwoliła na odkrycie wielu talentów sportowych. Zwycięscy tych biegów zdobywali później wiele medali na stadionach całego kraju.

Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w sporcie oraz zdobywają medale na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Największym sukcesem było zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Polski Młodzików w Bydgoszczy w 1999 przez Jolantę Wójcik w biegu na 300 m – 40.70.

 


 

Rok 1995

Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych. Krosno 10.03.95

3 miejsce Daniel Firlit – 3000 m
5 miejsce Mirosław Dyląg – 2000 m

Mistrzostwa Rejonu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Trzcinica 24.04.95

2 miejsce SP Lipinki dziewczęta - 10x800 m
5 miejsce SP Lipinki chłopcy - 10x1000 m

Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce. Trzcinica 06.05.95

I miejsce - Mirosław Dyląg w biegu na 110 m ppł – 19,8
I miejsce - Mirosław Dyląg w biegu na 200 m ppł – 31,7

II miejsce - Małgorzata Knapik w biegu na 200 m ppł – 37,4
II miejsce - Bożena Cieśla w rzucie dyskiem - 14,38
II miejsce - Krzysztof Szurek w biegu na 100 m – 13,4
II miejsce - Dawid Podgórski w biegu na 2000 m – 7.38,0
II miejsce - Mirosław Piróg w biegu na 200 m ppł- 36,3
II miejsce - Daniel Firlit w rzucie dyskiem - 23,90

III miejsce - Małgorzata Knapik na 100 m ppł – 19,6
III miejsce - Sylwia Firlit na 200 m ppł – 40,8
III miejsce - Krzysztof Szurek w dal - 484
III miejsce - Mirosław Piróg oszczep - 30,64
III miejsce - Sztafeta 4x100 m - 62,2

Mistrzostwa Makroregionu „Małopolska” w Lekkiej Atletyce. Mielec 10.09.95

3 miejsce – brązowy medal – Daniel Firlit na 2000 m – 7.02,63
4 miejsce – Mirosław Dyląg – 110 m ppł – 18,84

Mistrzostwa Polski Młodzików, Mały memoriał Janusza Kusocińskiego. Kielce 30.09.95

20 miejsce – Małgorzata Knapik - 300 m – 45,14

 


 

Rok 1996

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Krosno 19.04.96

3 miejsce Mirosław Dyląg na 2000 m

Wojewódzka Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych. Trzcinica 14.05.96

III miejsce SP Lipinki drużyna chłopców
1 miejsce Mirosław Dyląg – 110 m ppł – 17,8
1 miejsce Sylwia Firlit - 100ppł – 19,4
2 miejsce Marcin Ślusarz - oszczep - 31,00
3 miejsce Paweł Wenc - w dal - 505

Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce. Trzcinica 16.05.96

1 miejsce – Mirosław Dyląg - 100 m – 12,8
1 miejsce – Paweł Wenc - 300 m – 42,8
2 miejsce - Sylwia Firlit - 100 m ppł – 18,2
2 miejsce - Mirosław Dyląg - 300 m – 43,8
2 miejsce - Kamil Knapik - dysk - 33,12
3 miejsce – Iwona Markowicz - 100 m ppł – 19,7

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Krosno 22.05.96

2 miejsce Jolanta Wójcik kl.V
5 miejsce Tomasz Maczuga kl.V
6 miejsce Justyna Maciąg kl.IV
11 miejsce Mariusz Czop kl.V
12 miejsce Iwona Gawlak kl.VI
13 miejsce Piotr Budziak kl.VI

Zawody Rejonowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Libusza 24.05.96

II miejsce SP Lipinki drużyna chłopców 10x1000 m
III miejsce SP Lipinki drużyna dziewcząt 10x800 m

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Rymanów 17.06.96

IV miejsce SP Lipinki drużyna dziewcząt 10x800 m
VII miejsce SP lipinki drużyna chłopców 10x1000 m

Mistrzostwa Makroregionu „Małopolska” w Lekkiej Atletyce. Mielec 15.09.96
 
1 miejsce złoty medal - Mirosław Dyląg - 110 m ppł – 17,04
3 miejsce brązowy medal - Mirosław Dyląg - 200 m ppł - 29,58

Zawody Rejonowe w 4-boju lekkoatletycznym. Trzcinica 08.10.96

I miejsce SP Lipinki – dziewczęta – 918 pkt.
V miejsce SP Lipinki – chłopcy - 746 pkt.

 


 

Rok 1997

Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Libusza 22.04.97

I miejsce SP Lipinki dziewczęta
I miejsce SP Lipinki chłopcy

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Sanok 07.05.97

1 miejsce Jolanta Wójcik kl.VI
5 miejsce Tomasz Maczuga kl.V
5 miejsce Marcin Piróg kl.IV

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży szkolnej w 4-boju lekkoatletycznym. Trzcinica 12.05.97

II miejsce SP Lipinki dziewczęta - 1436 pkt
I miejsce Jolanta Wójcik – 369 pkt

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży szkolnej w sztafetowych Biegach Przełajowych. Rymanów 26.05.97

I miejsce SP Lipinki dziewczęta
IV miejsce SP Lipinki chłopcy

Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w Lekkiej Atletyce. Kraków 14.09.97

3 miejsce Marcin Ślusarz - w rzucie dyskiem - 32,40
5 miejsce Jolanta Wójcik – 300 m – 45,43
6 miejsce Grzegorz Bodak - 110 m ppł - 21,68

 


 

Rok 1998

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Sanok 28.04.98

4 miejsce Dominik Bochenek kl.IV
4 miejsce Anna Budziak kl.V
6 miejsce Wioletta Kołodziejczyk kl.V
7 miejsce Karol Trybus kl.IV

Makroregionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Tarnów 30.04.98

4 miejsce SP Lipinki dziewczęta
(Joanna Barzyk, Anna Pałac, Monika Piróg, Jolanta Wójcik, Kinga Wolańska, Beata Kozioł, Anna Maczuga, Agnieszka Olbrych, Bożena Mierzwa, Angelika Mikołajczyk)

Miting Lekkoatletyczny. Gorlice 09.05.98

1 miejsce Jolanta Wójcik - 100 m – 13,3
1 miejcsc Jolanta Wójcik – 200 m – 27,7
1 miejsce Anna Pałac - 400 m – 1.10,8
1 miejsce Jolanta Wójcik - w dal - 469
1 miejsce szt.4x100 m dziewcząt - 60,0
1 miejsce szt.4x100 m chłopców - 53,9
1 miejsce Dawid Ślusarz - 800 m - 2.28,7
1 miejsce Paweł Danicz - w dal - 479

2 miejsce Piotr Budziak - 400m - 1.01,6
2 miejsce Angelika Mikołajczyk - oszczep – 23,44
2 miejsce Przemek Cieśla - w dal - 476

3 miejsce Piotr Budziak - 200 m – 27,0
3 miejsce Paweł Budziak - 400 m – 1.02,1
3 miejsce Angelika Mikołajczyk - kula – 8,32

Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce. Trzcinica 13.05.98

1 miejsce Jolanta Wójcik - 100 m ppł - 16,5
1 miejsce Anna Pałac - 300 m ppł - 56,9
1 miejsce Jolanta Wójcik - w dal - 490
1 miejsce Angelika Mikołajczyk - dysk - 17,88
1 miejsce Dawid Ślusarz - 110 m ppł - 20,8
1 miejsce Paweł Danicz - 300ppł - 48,7
1 miejsce szt. 4x100 m chłopców

2 miejsce Kinga Wolańska - 600 m - 2.01,5
2 miejsce Anna Pałac - w dal - 441
2 miejsce Łukasz Buś - wzwyż - 145

3 miejsce Marta Wacławska - 300 m ppł - 64,2
3 miejsce Angelika Mikołajczyk - oszczep - 23,68

Mistrzostwa Polski LZS. Spała 20-21.06.98

10 miejsce Jolanta Wójcik - 100 m ppł (8,50) - 16,30
12 miejsce Jolanta Wójcik - w dal - 503
30 miejsce Anna Pałac - w dal - 455

Mistrzostwa Makroregionu Małopolska młodzików w Lekkiej Atletyce. Mielec 12.09.98

2 miejsce Jolanta Wójcik - w dal - 506
2 miejsce Dawid Ślusarz - 110 m ppł - 19,39
3 miejsce Angelika Mikołajczyk - dysk - 20,48
3 miejsce Dawid Ślusarz - 300 m ppł - 46,57

Mistrzostwa Polski Młodzików, Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego. Kielce 26-27.09.98

15 miejsce Jolanta Wójcik - w dal - 507
17 miejsce Angelika Mikołajczyk - oszczep - 28,64
22 miejsce Dawid Ślusarz - 300 m ppł - 46,49

Zawody Rejonowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Jasło 15.09.98

I miejsce - SP Lipinki dziewczęta - 10x800 m
I miejsce - SP Lipinki chłopcy - 10x1000 m

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Rymanów 30.10.98
 
II miejsce - SP Lipinki dziewczęta - 10x800 m
III miejsce - SP Lipinki chłopcy - 10x1000 m

 


 

Rok 1999

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych. Kraków 06.03.99

1 miejsce Wioletta Kołodziejczyk – 1000 m
3 miejsce Jolanta Wójcik - 2000 m
4 miejsce Anna Budziak - 1000 m

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Bobowa 20.04.99

I miejsce - SP Lipinki dziewczęta - 10x800 m
I miejsce - SP Lipinki chłopcy - 10x1000 m

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Kraków 24.04.99

III miejsce - SP Lipinki dziewczęta - 10x800 m
(Kinga Wolańska, Anna Pałac, Agnieszka Maciąg, Jolanta Wójcik, Anna Maczuga, Bożena Mierzwa, Joanna Barzyk, Angelika Mikołajczyk, Agnieszka Olbrych, Justyna Bal)
IV miejsce - SP Lipinki chłopcy - 10x 1000 m

X Międzynarodowy Miting Młodzików „KRAK 99”. Kraków 09.05.99

1 miejsce Jolanta Wójcik - 300 m ppł - 46,98
1 miejsce Dawid Ślusarz - 300 m ppł - 43,39
2 miejsce Angelika Mikołajczyk - oszczep - 30,79
5 miejsce Anna Pałac - w dal - 459

Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce. Gorlice 20.05.99

1 miejsce Jolanta Wójcik - 100 m - 13,2
1 miejsce Jolanta Wójcik - 300 m - 43,0
1 miejsce Anna Pałac - w dal - 452
1 miejsce Angelika Mikołajczyk - oszczep - 27,82
1 miejsce Angelika Mikołajczyk - kula - 9,18
1 miejsce Dawid Ślusarz - 300 m - 41,4
2 miejsce Bożena Mierzwa - 100 m - 14,1
2 miejsce Wioletta Kołodziejczyk - 600 m - 1.54,6
3 miejsce Joanna Barzyk - 600 m - 1.55,0
3 miejsce Tomasz Maczuga - 1000 m - 3.02,7
3 miejsce Łukasz Ślusarz - w dal - 480
zespołowo: I miejsce SP Lipinki

Wojewódzka Liga Młodzików. Kraków 13.06.99

1 miejsce Jolanta Wójcik - 100 m ppł - 16,06
1 miejsce Anna Pałac - w dal - 455
1 miejsce Angelika Mikołajczyk – oszczep - 31,44
1 miejsce Dawid Ślusarz - 300 m ppł - 42,83
2 miejsce Dawid Ślusarz - 110 m ppł - 17,40
3 miejsce Wioletta Kołodziejczyk - 1000 m - 3.22,85
4 miejsce Łukasz Buś - wzwyż - 160

XI Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Warszawa 29.06-01.07.99

1 miejsce Dawid Ślusarz - 60 m - 7,92
1 miejsce Dawid Ślusarz - 300 m - 39,76
1 miejsce Jolanta Wójcik - 60 m - 8,04
1 miejsce Jolanta Wójcik - 300 m - 41,00
1 miejsce Jolanta Wójcik - w dal - 5,35
2 miejsce Tomasz Maczuga - bieg przełajowy – 2000 m
3 miejsce Angelika Mikołajczyk - piłeczka palantowa – 45
4 miejsce Tomasz Maczuga - 1000 m - 2.55,50

Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w Lekkiej Atletyce. Kraków 05.09.99

1 miejsce Jolanta Wójcik - 100 m ppł - 15,88
1 miejsce Jolanta Wójcik - 100 m - 13,04
1 miejsce Wioletta Kołodziejczyk - 1000 m - 3.22,60
2 miejsce Anna Pałac - w dal - 4,62
2 miejsce Dawid Ślusarz - 110 m ppł - 17,82

Mistrzostwa Makroregionu Małopolska Młodzików. Kraków 11.09.99

1 miejsce Jolanta Wójcik - 300 m - 40,72
1 miejsce Jolanta Wójcik - 100 m ppł - 15,61
2 miejsce Anna Pałac - w dal - 4,84
2 miejsce Angelika Mikołajczyk - oszczep - 30,15
2 miejsce Dawid Ślusarz - 300 m ppł - 43,00
2 miejsce Dawid Ślusarz - 110 m ppł - 17,96

Mistrzostwa Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce. Mały Memoriał Janusz Kusocińskiego. Bydgoszcz 25-26.09.99

1 miejsce złoty medal Jolanta Wójcik - 300 m - 40,71
9 miejsce Dawid Ślusarz - 300 m ppł - 43,17
17 miejsce Anna Pałac - w dal - 477
18 miejsce Angelika Mikołajczyk- oszczep - 30,23

Zawody Powiatowe w Biegach Przełajowych. Bobowa 06.10.99

1 miejsce Dominik Bochenek - 1000 m
2 miejsce Karol Trybus - 1000 m

 


 

Rok 2000

GRAND PRIX Krakowskiego Okregowego Związku Lekkiej Atletyki. Kraków 04.03.00

1 miejsce Dominik Bochenek 1000 m
2 miejsce Karol Trybus 1000 m

GRAND PRIX Krakowskiego Okregowego Związku Lekkiej Atletyki. Kraków 09.04.00

1 miejsce Dominik Bochenek 1000 m
2 miejsce Karol Trybus 1000 m

Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Lipinki 19.04.00

II miejsce SP Lipinki chłopcy 8x1000 m

Bieg Górski. Rogi 23.07.00

1 miejsce Piotr Firlit - 600 m

VI Międzynarodowy Bieg „Krośnieńska Starówka” Krosno 24.09.00

II miejsce Piotr Firlit - 800 m

Międzypowiatowe Jesienne Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS. Bobowa 26.09.00

1 miejsce Piotr Firlit 800 m
2 miejsce Paweł Sikora 800 m
3 miejsce Karol Bubniak 800 m

 


 

Rok 2001

III Walentynkowy Bieg Uliczny. Jasło 18.02.01
 
1 miejsce Piotr Firlit 800 m

Mistrzostwa Województwa w biegach Przełajowych. Kraków 17.03.01

2 miejsce Piotr Firlit 1000 m

GRAND PRIX Krakowskiego Okregowego Związku Lekkiej Atletyki. Kraków 31.03.01

1 miejsce Piotr Firlit 1000 m

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Lipinki 10.04.01

I miejsce SP Lipinki chłopcy
(Kamil Świątek, Damian Popielarz, Karol Bubniak, Paweł Sikora, Sławomir Stachnik, Rafał Popielarz, Piotr Firlit, Tomasz Szurek)

Powiatowa Spartakiada w Lekkiej Atletyce. Gorlice 18.05.01

1 miejsce Piotr Firlit - 1000 m – 3,18,0
2 miejsce Katarzyna Budziak – 300 m – 54,1

Klasyfikacja końcowa GRAND PRIX KOZLA w Biegach Przełajowych

1 miejsce Piotr Firlit

 


 

Rok 2002

IV Walentynkowy Bieg Uliczny. Jasło 17.02.02

3 miejsce Rafał Popielarz - 800 m

Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych. Szarów 16.03.02

2 miejsce Rafał Popielarz - 1000 m
 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Bobowa 03.10.02

4 miejsce Honorata Łukaszyk - 800 m
7 miejsce Sebastian Barzyk - 1000 m

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Tarnów 10.10.02

12 miejsce Honorata Łukaszyk - 800 m
15 Miejsce Sebastian Barzyk - 1000 m

Międzynarodowy Bieg Uliczny „Krośnieńska Starówka”. Krosno 20.10.02

2 miejsce Honorata Łukaszyk - 600 m

 


 

Rok 2003

V Walentynkowy Bieg Uliczny. Jasło 16.02.03

1 miejsce Sebastian Barzyk - 750 m
2 miejsce Honorata Łukaszyk - 750 m
3 miejsce Daniel Kosiński - 750 m

Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych. Kraków 29.03.03

2 miejsce Sebastian Barzyk - 1000 m
3 miejsce Honorata Łukaszyk- 1000 m
5 miejsce Daniel Kosiński - 1000 m

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Bobowa 02.10.03

1 miejsce Honorata Łukaszyk - 800 m

 


 

Rok 2004

Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych. Kraków 20.03.04

3 miejsce Weronika Polaszek - 1000 m
5 miejsce Honorata Łukaszyk - 1500 m
6 miejsce Justyna Ludwin - 1000 m

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 4-boju Lekkoatletycznym. Gorlice 12.05.04

1 miejsce Honorata Łukaszyk - 600 m - 1.59,8
1 miejsce Honorata Łukaszyk - w dal - 4.17
1 miejsce Honorata Łukaszyk - 4-boju – 270 pkt
3 miejsce Honorata Łukaszyk - 60 m - 9,2
IV miejsce SP Lipinki chłopcy
2 miejsce Daniel Kosiński - 1000 m
3 miejsce Radosław Kozioł - 1000 m
3 miejsce Radosław Kozioł - 4-bój

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Bobowa 02.10.04

1 miejsce Honorata Łukaszyk - 800 m
1 miejsce Daniel Kosiński - 1000 m
2 miejsce Rafał Piróg - 1000 m
3 miejsce Weronika Polaszek - 800 m
3 miejsce Małgorzta Pelc - 800 m

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. Kraków 08.10.04

1 miejsce Daniel Kosiński - 1000 m
2 miejsce Honorata Łukaszyk- 800 m

Konkurs Skoku Wzwyż. Sękowa 17.11.04

3 miejsce Daniel Kosiński - 137

 


 

Rok 2005

VII Walentynkowy Bieg Uliczny. Jaslo 12.02.05

1 miejsce Daniel Kosiński - 1000 m
2 miejsce Honorata Łukaszyk - 800 m
3 miejsce Kamil Frączek - 600 m

Halowe Mistrzostwa Powiatu w Skoku Wzwyż. Sękowa 18.02.05

2 miejsce Honorata Łukaszyk - 132

Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych. Kraków 12.03.05

1 miejsce Honorata Łukaszyk - 1000 m
1 miejsce Daniel Kosiński - 1000 m
3 miejsce Kamil Frączek - 1000 m

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej. Libusza 11.04.05

II miejsce SP Lipinki chłopcy

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Lipinki 14.04.05

II miejsce SP Lipinki - chłopcy
(Marcin Patrzyk, Arek Szkaradek, Kamil Frączek, Karol Grębla, Przemek Kozioł, Rafał Piróg, Daniel Kosiński, Sebastian Barzyk,Michał Piróg)

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Kraków 29.04.05

VII miejsce SP Lipinki - chłopcy

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 4-boju Lekkoatletycznym. Gorlice 11.05.05

I miejsce SP Lipinki - chłopcy
1 miejsce Daniel Kosiński - 60 m – 8,2
1 miejsce Daniel Kosiński - 1000 m - 3.06,5
1 miejsce Daniel Kosiński - w dal - 4,92
1 miejsce Daniel Kosiński - 4-bój - 288pkt
3 miejsce Tomasz Jurusik - p. palant - 56,5
III miejsce SP Lipinki - dziewczęta
(Honorata Łukaszyk, Małgorzata Pelc, Weronika Polaszek, Justyna Ludwin, Dominika Knapik, Sylwia Lang)
1 miejsce Honorata Łukaszyk - 600 m - 1.59,3
1 miejsce Honorata Łukaszyk - 4-bój - 274pkt
2 miejsce Honorata Łukaszyk - 60 m - 9,2
3 miejsce Honorata Łukaszyk - w dal - 4,12
3 miejsce Honorata Łukaszyk - p.palant - 38

Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 4-boju Lekkoatletycznym. Limanowa 18.05.05

I miejsce SP Lipinki - chłopcy
1 miejsce Daniel Kosiński - 4-bój - 290 pkt

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 4-boju Lekkoatletycznym. Kraków 11.05.05

VI miejsce SP Lipinki - chłopcy
(Daniel Kosiński, Tomasz Jurusik, Przemysław Kozioł, Michał Piróg, Sebastian Barzyk, Kamil Frączek)
1 miejsce Daniel Kosiński - 1000 m - 2.55,40
2 miejsce Daniel Kosiński - 60 m - 7,98

Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS. Kraków 19.05.2005

1 miejsce Honorata Łukaszyk - 1000 m
1 miejsce Daniel Kosiński - 1500 m
3 miejsce Weronika Polaszek - 1000 m