Przejdź do stopki

Komunikacja

Treść

Komunikacja

Na terenie gminy Lipinki są trzy kategorie dróg (wojewódzkie, powiatowe, gminne). Łączna długość dróg wojewódzkich wynosi 10 km, dróg powiatowych 24,7 km, a dróg gminnych 109 km w tym: o nawierzchni asfaltowej – 41 km i gruntowej – 68 km. Podobnie jak w większości gmin województwa małopolskiego sieć dróg jest rozwinięta dobrze.
Dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg gmina i miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne z sąsiednimi gminami i ośrodkami miejskimi.

DROGI

Jednym z priorytetowych zadań na terenie gminy jest odbudowa i modernizacja dróg gminnych, które uległy zniszczeniu w czasie powodzi w latach 1997- 2004. Ze względu na duże pochylenia terenu drogi żwirowe uległy dewastacji. Aby uniknąć kolejnych zniszczeń na drogi położono nawierzchnię asfaltowo - bitumiczną, która jest trwalsza.
Obecnie na terenie gminny utwardzonych dróg jest 41 km o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej. Nadal dzięki pozyskiwaniu środków finansowych na usuwanie szkód klęsk żywiołowych MSWiA gmina kontynuuje dalszą odbudowę dróg. Ponadto odbudowywane i modernizowane są drogi dojazdowe do pól i gruntów rolnych również ze środków pozyskiwanych FOGR i własnych.
Przy odbudowie i modernizacji dróg partycypuje też – Zakład Robót Górniczych – Krosno, Nadleśnictwo Gorlice i Dukla, którzy korzystają z dróg gminnych dojeżdżając do kopalń i kompleksów leśnych.
Jest jeszcze wiele zadań do wykonania w tym zakresie ale środki własne są za niskie, aby temu podołać.