Przejdź do stopki

Ochotnicze Straże Pożarne

Treść

OSP Lipinki

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach utworzona została na przełomie 1924-1925 roku. Prawnej rejestracji straży dokonano 1 marca 1926 r. W 2004 r. OSP Lipinki obchodziła Jubileusz 80-lecia swej działalności. Mieszkańcy wsi Lipinki w uznaniu zasług OSP refundowali sztandar, który nadany został jednostce w dniu 5.09.2004 r.

Założycielem i I Prezesem OSP był Pan Wacław Byszewski – właściciel dworu i majątku Lipinki. Komendantem straży był Antoni Bieniek.

W 1928 r. zakupiono ręczną czterokołową sikawkę, a w 1938 roku wybudowano drewnianą remizę krytą dachówką. Służyła straży ok. 40 lat, gdyż dopiero w 1978 roku przewieziono ją do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie wzbudza duże zainteresowanie zwiedzających skansen.

Od 1930 do 1953 roku Komendantem Straży Był Jan Krupa, a od 1953 do 1972 roku Stanisław Wójcie. W latach 1973 – 1995 funkcję Komendanta straży pełnił Franciszek Rządca.

OSP czyniła starania o wyposażenie w nowy sprzęt pożarniczy.

  • W 1953 r. – zakupiono motopompę typu m.200, przewożoną wozem konnym.
  • W 1959 r. – OSP otrzymała motopompę typu m.800 z zestawem węży i prądownic.
  • W 1976 r. – OSP wyposażona została w samochód typu GLM-ŻUK, który służył jednostce 17 lat, zastępując STAR-25l.
  • W dniu 04.05.1993 r. – w święto św. Floriana nastąpiło przekazanie OSP wozu gaśniczego szybkiego natarcia GBA M – Magirus-DC-135 (jako daru Fundacji Polsko-Holednerskiej).
  • W dniu 19.06.1993 roku uroczyście oddano do użytku nową remizę OSP budowaną przez 8 lat (1985-1993).

Współpraca z Fundacją Polsko-Holednerską trwała do 1995 r. OSP Lipinki wzbogaciła się o zestaw gaśniczy na podwoziu i w inny sprzęt gaśniczy.
Znaczące zmiany w wyposażeniu OSP Lipinki w sprzęt i umundurowanie nastąpiło po VIII zjeździe ZGOSP, który obradował 20.05.2001 r. Prezesem ZGOSP był Antoni Cygan (1992-2002) a władzę jednostki OSP Lipinki stanowili:
  Prezes - Tadeusz Jurusik
  Wiceprezes - Stanisław Opałka
  Naczelnik - Leszek Cieśla
  Gospodarz - Izabela Opałka

W dniu 13.03.2003 r. Prezesem ZGOSP w Lipinkach wybrany został Wójt Gminy mgr inż. Czesław Rakoczy – członek OSP Lipinki od 28.01.1995 r. , wiceprezes ZGOSP Lipinki od 20.05.2001 r. Był inicjatorem i organizatorem wielu ważnych działań OSP w dziedzinie działalności prewencyjnej, ratowniczo-gaśniczej, szkoleniowej i kulturalno-oświatowej. Włączył OSP w działalność ochrony środowiska i współpracą z parafią Lipinki. Obecnie realizowane są plany remontowe budynku remizy, uzupełnianie wyposażenia i umundurowania strażaków.

osp_Lipinki1.jpg (131.38 Kb)

OSP_Lipinki2.jpg (117.05 Kb)