Przejdź do stopki

                                                   

Wójt Gminy Lipinki informuje, że w wyborach Organów Jednostek Samorządu Terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończ

Wójt Gminy Lipinki zaprasza mieszkańców wsi Rozdziele na spotkanie w dniu 17 luty 2024 r. (sobota) o godz. 15.15 w Budynku Wiejskim w Rozdzielu podsumowujące kadencję 2018-2024 oraz bieżące sprawy sołectwa. WÓJT mgr inż. Czesław Rakoczy

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przydziału dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku   Na podstawie art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Lipinki z 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publiczneg

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2024 r.

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 r. Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 22 stycznia 2024r.   w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2024 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku   Na podstawie art