Przejdź do stopki

                                                   

ROA.0002.4.2023                                                                               Lipink

ROA.0002.2.2023                                                                                &nb

W związku z wyłożeniem do konsultacji społecznych „Projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Magurska (PLH 180001 ) obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski (PLH 180002 ), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty