Przejdź do stopki

                                                   

„MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH” zrealizowana z udziałem dotacji udzielonej w 2023 roku ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Gmina Lipinki w 2023 roku otrzyma

Akcja Zima na terenie Gminy Lipinki   Wszystkie drogi publiczne na terenie Gminy Lipinki zostały objęte zleceniem utrzymania ich w stanie przejezdnym. "Akcję Zima" w miejscowościach z terenu Gminy Lipinki będą realizowały: Firma Handlowo – Usługowa „JANKO

 Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Go

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z

Lipinki, 14 listopada 2023 r.   Informacja z przebiegu konsultacji   Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po

 Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Go

Wójt Gminy Lipinki informuje, iż niebawem rozpoczną się prace związane z remontem cmentarza wojennego nr. 103 w Pagorzynie. Dofinansowanie w kwocie 62.350,00 zł na to przedsięwzięcie gmina otrzymała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach działania &bdqu