Przejdź do stopki

                                                   

 Szanowni Państwo Mieszkańcy powiatu gorlickiego   W związku z panującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi związanymi z brakiem opadów, dochodzi do znacznego obniżenia poziomu wód zarówno gruntowych oraz w mniejszym stopniu głębinowych. Dlatego zwr

 Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 2 grudnia 2022 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustaw

ROA.0002.9.2022                                                                               Lipink

Wobec zbliżającego się okresu zimowego i rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanych obiektów budowlanych kontrolom okresowym oceniających ich stan techniczny.