Przejdź do stopki

                                                   

Urząd rozpoczyna szacowanie zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców Gminy Lipinki W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Lipinki przystępuje do wstępnego oszacowania iloś

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022 poz. 559) oraz Uchwały Nr XLV/395/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacj

     Lipinki, 05 września 2022 r.   ZAWIADOMIENIE               Sołtys sołectwa Lipinki na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wto

       Kryg, 02 września 2022 r.   ZAWIADOMIENIE               Sołtys sołectwa Kryg na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 września 2022

 Bednarskie, 01 września 2022 r.   ZAWIADOMIENIE             Sołtys sołectwa Bednarskie na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 10 września 2022 r.   ( sobota

 NOWA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA ORAZ STREFA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI KRYG - regulamin korzystania     Siłownia zewnętrzna oraz strefa rekreacji w miejscowości Kryg   Zapraszamy do korzystania z siłowni oraz strefy rekreacji zlokalizowanej przy budynku remizy OSP w miejscow

 Bednarka, 29 sierpnia 2022 r.   ZAWIADOMIENIE             Sołtys sołectwa Bednarka-Centrum na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 08 września 2022 r. ( czwartek )) o g