Przejdź do stopki

                                                   

ROA.0002.9.2022                                                                               Lipink

Wobec zbliżającego się okresu zimowego i rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanych obiektów budowlanych kontrolom okresowym oceniających ich stan techniczny.

Urząd rozpoczyna szacowanie zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców Gminy Lipinki W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Lipinki przystępuje do wstępnego oszacowania iloś

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022 poz. 559) oraz Uchwały Nr XLV/395/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacj