Przejdź do stopki

                                                   

Drodzy Rodzice! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym ze stworzeniem szerokiego wachlarza profesjonalnej opieki nad Waszymi dziećmi, rozważamy ewentualne utworzenie żłobka na terenie Gminy Lipinki w m. Rozdziele (budynek byłej szkoły podstawowej), dlatego uprzejmie prosimy o w

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023 r.   w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo

 Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023r.   w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2023. &nb

 Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 14 marca 2023r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej    &n

 Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2023 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z

Mając powyższe na uwadze informuje, że asp. Tomasz Machowski prowadzi zadanie priorytetowe na terenie rejonu służbowego nr 17, którego głównym zagrożeniem jest rejon wiaty przystanku komunikacji publicznej w miejscowości Rozdziele, gdzie o różnych porach dnia osoby spożywają napoj

Wójt Gminy Lipinki informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy w dniu 23 stycznia br. w Nowym Sączu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego odebrał promesę o wartości 3 744 065,00 zł na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu wzięli udzia