Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Lipinki z 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publiczneg

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2024 r.

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 r. Od stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 22 stycznia 2024r.   w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2024 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku   Na podstawie art

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2023 r. poz. 2048 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, po zapo

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 roku rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, Centralny Ośrodek Informatyki planuje na dzień 28 grudnia 2023 ro

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i pogody ducha, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a nasze serca niech staną się miejscem narodzin Syna Bożego.

Zarządzenie Nr 183/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach w otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prow