Przejdź do stopki

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej – budowa wodociągu od Rozdziela do Lipinek oraz stacji uzdatniania wody w Lipinkach

Treść

„Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej – budowa wodociągu od Rozdziela do Lipinek oraz stacji uzdatniania wody w Lipinkach”. – wykonanie sieci wodociągowej o długości 9901,4 mb wraz ze stacją uzdatniania wody w Lipinkach.

 
Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
Koszt kwalifikowany zadania 3 266 794 zł
Kwota pożyczki 800 000,00 zł