Przejdź do stopki

Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowany w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego

Treść

  

 
                                                          
 
Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowany w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Szanowni Mieszkańcy,
 
            Gminy Członkowskie Klastra Energii „Biała-Ropa”, którego Liderem jest Gmina Moszczenica realizują projekt mający na celu wymianę węglowych kotłów grzewczych na kotły grzewcze na paliwa gazowe i biomasę.
Projekt ma na celu ograniczenie niskiej emisji PM10, PM 2,5 i CO2 co przełoży się na poprawę jakości powietrza na terenie wszystkich Gmin biorących udział w projekcie.
W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych 369 źródeł ciepła wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców na terenie gmin należących do klastra energii „Biała – Ropa”. Stare kotły grzewcze na paliwo stałe zostaną zastąpione nowymi źródłami ciepła spalającymi paliwo gazowe: 326 kotłów i biomasę: 43 kotły. Liczba wymienianych źródeł ciepła w podziale na poszczególne Gminy: Moszczenica: 41, Biecz: 35, Bobowa: 79, Gmina Gorlice: 53, Miasto Gorlice: 15, Lipinki: 45, Łużna: 39, Ropa: 14, Sękowa: 22, Uście Gorlickie: 26.
 
Nowe źródła ciepła charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009125WE z dnia 21.10.2009 r..
 
Realizacja projektu przyczyni się do redukcji CO2 o 66,23 t równ. CO2rok, PM10 o 99,52 Mg/rok oraz PM2,5 o 98,85 Mg/rok.
Stan przed realizacją projektu przedstawia się następująco: CO2: 6 963,41 t równ. CO2rok; PM10: 25,443 Mgrok;PM2,5: 10,713 Mgrok.
Stan po realizacji projektu: CO2: 2 373, 076 t równ. CO2rok; PM10: 0,123 Mgrok;PM2,5: 0,123 Mgrok.
Projekt realizowany jest na terenie gmin zakwalifikowanych do obszarów, na których konieczne jest podjęcie działań naprawczych polegających na likwidacji starych niskosprawnych urządzeń grzewczych w obowiązującym Programie ochrony powietrza dla woj. małopolskiego.
 
Wartość projektu wynosi 5 225 999, 90 zł, poziom dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 98, 50% co daje kwotę 5 132 834, 90 zł.