Przejdź do stopki

Gimnazjum w Lipinkach

Treść

Publiczne Gimnazjum w Lipinkach realizuje od początku istnienia (od 1 września 1999 r.) rozszerzony program nauczania z informatyki.
Od roku szkolnego 2003/2004 w gimnazjum wprowadzono obowiązkowe nauczanie drugiego języka obcego (na wniosek rodziców za zgodą organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny). W gimnazjum naucza się języka angielskiego i niemieckiego.
Publiczne Gimnazjum w Lipinkach ma bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Prężnie działają: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Europejski „Eurolipinki”, Szkolny Klub Ligi Ochrony Przyrody, Szkolny Klub PCK, Szkolny Klub PTSM „Tramp”, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter”, liczne koła przedmiotowe.

Gimnazjum_w_Lipinkach.jpg (38.34 Kb)