Intensywne opady deszczu/2 ZMIANA

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 17.09.2021 r.
PS.5520.1.200.2021
                                                                                   wg rozdzielnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 200
Zjawisko/Stopień zagrożenia
Intensywne opady deszczu/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: gorlicki(117), nowosądecki (120), Nowy Sącz(109), tarnowski(95), Tarnów(94)
Ważność
 od godz. 11:48 dnia 17.09.2021 do godz. 15:00 dnia 17.09.2021
Prawdopodobieństwo
95%
Przebieg
Obserwowane i prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 20 mm do 30 mm, od godzin porannych do końca ważności ostrzeżenia suma opadów może osiągnąć od 45 mm do 60 mm
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie (5 powiatów) od godz. 11:48 dnia 17.09.2021 do godz. 15:00 dnia 17.09.2021 30mm, od godzin porannych suma 60mm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów.
RSO
Woj. małopolskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu.
Uwagi
Podniesienie stopnia ostrzeżenia
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Maciej Foryś
 

 

 
Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.