Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Rozdziele

  

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie OSP 2021” – część B z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rozdziele tj. zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego od 3 t. do 7,5  tony dla OSP Rozdziele.

 
Wartość zakupionego samochodu wynosi 362 850,00 złotych, w tym:
dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 330 000,00 zł (www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl),
dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000,00 zł (https://www.malopolska.pl),
środki budżetu Gminy Lipinki w wysokości 2 850,00 zł.