Ostrzeżenie meteorologiczne - Opady marznące/1

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 30.12.2021 r.
PS.5520.1.243.2021
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 255
Zjawisko/Stopień zagrożenia
Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: gorlicki(149), nowosądecki(153), Nowy Sącz(139)
Ważność
od godz. 16:00 dnia 30.12.2021 do godz. 06:00 dnia 31.12.2021
Prawdopodobieństwo
80%
Przebieg
Prognozuje się słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujących gołoledź.
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 małopolskie( 3 powiaty) od 16:00/30.12 do 06:00/31.12.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz
RSO
Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi
Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-BIP
Małgorzata Koper
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 18 354 93 10
fax. 18 354 93 11
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Daniel Korzeń
 

 

 
Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
a/a.