Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Montaż kolumny filtracyjnej z wypełnieniem z węgla aktywnego w obiekcie SUW w Lipinkach w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki”