Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał/2

 

 Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego
                             w Gorlicach
 
Gorlice, dnia 19.07.2022 r.
PS.5520.1.135.2022
                                                                                  wg rozdzielnika
 
 
 
 
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 160
Zjawisko/Stopień zagrożenia
Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bocheński (66), brzeski (65), chrzanowski (59), dąbrowski (65), gorlicki (99), krakowski(62), Kraków(62), limanowski(86), miechowski(66), myślenicki(73), nowosądecki (102), Nowy Sącz(82), olkuski(65), oświęcimski(61), proszowicki(66), suski(92), tarnowski (65), Tarnów (65), wadowicki(69), wielicki(64)
Ważność
 od godz. 12:00 dnia 20.07.2022 do godz. 20:00 dnia 23.07.2022
Prawdopodobieństwo
80%
Przebieg
Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30º C do 34º C, Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek 20/21.07 od 13º C do 17º C w kolejnych od 18º C do 13º
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (20 powiatów) od 12:00/20.07 do 20:00/23.07 temp. Maks 30-34 st, temp min 13-21st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski .tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki.
RSO
Woj. małopolskie (20 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach.
Uwagi
Brak
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
 
 
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.
            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel.:   (18) 354 87 55,
fax.: (18) 354 87 56,
po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach
tel. 47 831 43 11
fax. 47 831 43 19
 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
                          /-/ Maciej Foryś
 

 

 
Otrzymują:
Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego
Powiatowy Zarząd Drogowy
a/a.