Przejdź do stopki

                                                   

ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KRYG

Treść

  

    Kryg, 02 września 2022 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
          Sołtys sołectwa Kryg na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Krygu.
 
PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
 
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Konsultacje społeczne projektu Statutu Sołectwa Kryg.
5.    Informacja z wykonania budżetu za rok 2021 oraz o wykonywanym budżecie w roku 2022.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2023 środków z funduszu sołeckiego.
7.    Sprawy różne.
8.    Dyskusja i wolne wnioski.
 
Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.
 
 
 
                                                                                                         Sołtys
                                                                                              Katarzyna Przybyłowicz