Przejdź do stopki

                                                   

Sprzedaż węgla (ekogroszku) po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Lipinki

Treść

Uwaga !!!

Wpłaty za zakup węgla należy dokonywać dopiero po telefonicznej informacji od pracownika Urzędu Gminy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Wójt Gminy Lipinki informuje, iż została podpisała umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców naszej gminy. Do wydawania węgla lub ekogroszku wyznaczony został skład węgla, który znajduje się w Libuszy (przy drodze krajowej 28, w okolicach  bazy PGNiG)

                                   W najbliższych dniach rozpocznie się jego dystrybucja.
Jaka jest cena węgla lub ekogroszku?
Cena węgla to 1.950,00 zł za tonę, niezależnie od jego rodzaju.
Cena za 1,5 tony węgla to kwota 2.925,00 zł                                               
Kiedy mam zapłacić.
Płatność za zakup należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu informacji od pracownika Urzędu Gminy Lipinki  o pozytywnej weryfikacji wniosku. Odpowiednią kwotę za zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipinki
nr: 03 8628 0000 2001 0000 2570 0005
Tytuł przelewu: "zapłata za węgiel" lub "zapłata za ekogroszek", imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania oraz ilość surowca. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym mieszkaniec zostanie poinformowany o potrzebie odebrania z Urzędu Gminy faktury, która będzie dokumentem niezbędnym do odbioru paliwa stałego.
Zapłaciłem i co dalej?
Dane wnioskodawcy zostaną przekazane do składu węgla. Informację o terminie odbioru węgla otrzymają Państwo bezpośrednio ze składu.
Jakie dokumenty będą potrzebne do odbioru?
Wydanie węgla lub ekogroszku przez skład będzie możliwe po okazaniu faktury oraz dowodu osobistego wnioskodawcy.
Ewentualny transport?
Zgodnie z przepisami gmina nie może w cenie tony ująć kosztów jego transportu ze składu węglowego do domu mieszkańca. Jednakże osobom, które nie mają możliwości transportowych do przewozu węgla firma F.U.P.H Piotr Zbylut 33-173 Jodłówka Tuchowska 244, świadczy taką usługę w cenie do 50,00 zł na terenie Gminy Lipinki.