Przejdź do stopki

                                                   

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr

Treść

 

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 29.12.2022 r.

PS.5520.1.219.2022

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

Komunikat meteorologiczny z godz. 13:59 dnia 29.12.2022

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska

Silny wiatr

Obszar

województwo małopolskie powiat gorlicki

Sytuacja meteorologiczna

Na obszarze objętym ostrzeżeniem występują miejscami porywy wiatru do 65 km/h. Porywisty wiatr będzie się utrzymywał w najbliższych godzinach.

Uwagi

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Godzina i data wydania

godz. 13:59 dnia 29.12.2022

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

                O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.: 18 354 87 55,

fax.: 18 354 87 56,

e-mail: czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel.: 47 831 43 11,

fax.: 47 831 43 19,

e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl

 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/ Daniel Korzeń

 

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.