Przejdź do stopki

                                                   

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr/1

Treść

 

 Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

                             w Gorlicach

 

Gorlice, dnia 30.12.2022 r.

PS.5520.1.220.2022

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 289

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki (153), nowosądecki (157), nowotarski (160), Nowy Sącz (135), suski (152), tatrzański (157)

Ważność

od godz. 00:00 dnia 31.12.2022 do godz. 14:00 dnia 31.12.2022

Prawdopodobieństwo

70%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35km/h, w porywach do 70 km/h z południowego – zachodu.  

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA:  WIATR/1 małopolskie (6 powiatów) od 00:00/31.12 do 14:00/31.12.2022 prędkość do 35 km/h, porywy do 70 km/h, SW. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Uwagi

Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 47 831 43 11

fax. 47 831 43 19

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 

Dyżurny Operacyjny

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                          /-/ Maciej Foryś

 

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.