Przejdź do stopki

                                                   

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2023 rok

Treść

Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki wg harmonogramu: ROK 2023

 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych we wszystkich sołectwach gminy Lipinki  wg  harmonogramu:

 ROK 2023

   

   

   Miesiąc

Odpady

segregowane

 

(dzień miesiąca)

Odpady

zmieszane

 

(dzień miesiąca)

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe odbierane w zbiórce obwoźnej

Styczeń

16

3, 17, 31

18

 

 

 

 

 

 

 

 

      12.07.2023

Luty

13

14, 28

15

Marzec

13

14, 28

15

Kwiecień

24

11, 25

12, 26

Maj

22

9, 23

10, 24

Czerwiec

19

6, 20

7, 21

Lipiec

17

4, 18

5, 19

Sierpień

28

1, 16, 29

16, 30

Wrzesień

25

12, 26

13, 27

Październik

23

10, 24

11, 25

Listopad

20

7, 21

22

Grudzień

18

5, 19

20

 

Odpady należy wystawiać w godzinach od 6.00 do 6.30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Mieści się przy Oczyszczalni Ścieków w Wójtowej

Godziny otwarcia:

- środa 13.00-17.00

- sobota 9.00-13.00

Do punktu oddawać można odpady takie jak: metale, plastiki, papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, budowlane (do 0,5 t/os/rok), przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony (4szt/os/rok), odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, popiół, odpady biodegradowalne (w przypadku braku kompostowania odpadów we własnym zakresie)

W PSZOK-U NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZMIESZANE