Przejdź do stopki

                                                   

Kontrole planowe palenisk

Treść

W związku z trwającym sezonem grzewczym w najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu Gminy Lipinki przeprowadzą planowe kontrole palenisk w gospodarstwach domowych w zakresie przestrzegania tzw. Uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego. Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza.
 
Pracownicy Urzędu Gminy będą posiadać imienne upoważnienie Wójta Gminy Lipinki do wejścia na teren nieruchomości i przeprowadzenia kontroli. Kontrole będą połączone z akcją informacyjną dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze i innych oraz konieczności inwentaryzacji źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 
Co będziemy kontrolować?
–  Rodzaj, klasę i ilość zainstalowanych źródeł ciepła
– Rodzaj stosowanego paliwa – wraz ze sprawdzeniem posiadania świadectwa jakości zakupionego opału oraz sprawdzenie wilgotności drewna
– Pomieszczenie kotłowni pod kątem możliwości spalania odpadów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń mogą zostać pobrane próbki popiołu do badań laboratoryjnych.
 
Więcej informacji dotyczących uchwały antysmogowej: