Przejdź do stopki

                                                   

Promesa dla Gminy Lipinki

Treść

Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy w dniu 23 stycznia br. w Nowym Sączu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego odebrał promesę o wartości 3 744 065,00 zł na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wydarzeniu wzięli udział m.in wicemarszałek Józef Gawron, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, senator RP Wiktor Durlak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch oraz radny Stanisław Pasoń.

W wyniku realizacji zadania zostaną wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5,087 km, w tym w miejscowości Wójtowa odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,243 km, oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,844 km w miejscowości Pagorzyna, Bednarka (przysiółek Bednarskie) i Lipinki od strony Bednarskiego. W miejscowości Rozdziele w ramach zadania zostanie wykonany odcinek sieci wodociągowej o długości 449,8 mb.
Projekt jest współfinansowany w wysokości do 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia