Przejdź do stopki

                                                   

Komisariat Policji w Bieczu realizując ustawowe zadania Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lipinki prowadzi działania priorytetowe celem wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych zachowań

Treść

Mając powyższe na uwadze informuje, że asp. Tomasz Machowski prowadzi zadanie priorytetowe na terenie rejonu służbowego nr 17, którego głównym zagrożeniem jest rejon wiaty przystanku komunikacji publicznej w miejscowości Rozdziele, gdzie o różnych porach dnia osoby spożywają napoje alkoholowe, zaśmiecają oraz dopuszczają się aktów wandalizmu umieszczając na jego ścianach różnego rodzaju napisy.
 
Natomiast dzielnicowy sierż. sztab. Wojciech Czyżykiewicz prowadzi działanie
priorytetowe na terenie rejonu służbowego nr 16, którego głównym zagrożeniem jest rejon wiaty
przystanku komunikacji publicznej w miejscowości Lipinki, gdzie o różnych porach dnia osoby
spożywają napoje alkoholowe, zaśmiecają oraz dopuszczają się aktów wandalizmu umieszczając
na jego ścianach różnego rodzaju napisy.