Przejdź do stopki

                                                   

Informacja o wstępnie przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu

Treść

 Lipinki, dnia 16 marca 2023 r. 

ROA.423.1.2023
                                    
 
 
Informacja o wstępnie przyznanych kwotach dotacji z zakresu rozwoju sportu
 
 
W związku z przeprowadzonym pierwszym etapem konkursu ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988) oraz Zarządzenia Nr 30/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, po dokonaniu przez Komisję Konkursową formalnej i merytorycznej oceny ofert zgłoszonych do konkursu,wstępnie przyznaję następującym klubom sportowym - dotacje na wykonanie zadania związanego z realizacją zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2023:
 
•        Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,WÓJTOWA” w Wójtowej kwotę 23.300 zł
•        Ludowemu Klubowi Sportowemu „NAFTA” w Krygu kwotę 23.300 zł
•        Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,LIPINKI” w Lipinkach kwotę 23.300 zł 
 
 
W celu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, zobowiązuję w. w. kluby sportowe do przedłożenia w terminie do dnia 20 marca 2023 r. do godz. 15.30 ostatecznej treści projektów z uwzględnieniem kwot przyznanych w pierwszym etapie konkursu.
 
 
 
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy
 
 
 
 
 
Otrzymują:
•        ULKS „LIPINKI” w Lipinkach
•        LKS „WÓJTOWA” w Wójtowej
•        LKS „NAFTA” w Krygu
•        a. a