Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Treść

 Zarządzenie Nr 37/2023

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 21 marca 2023r.
 
w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2023.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.40), art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) oraz Uchwały Nr XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 
§ 1
Ogłasza się ostateczny wynik konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych
na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2023.
 
§ 2
W wyniku przeprowadzonego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki wybrano trzy projekty:
 
1.       projekt Ludowego Klubu Sportowego „NAFTA” Kryg w Krygu
-adres: 38-304 Kryg, Ochotnicza Straż Pożarna w Krygu
-nazwa projektu: Dofinansowanie działalności sportowej LKS NAFTA Kryg w roku 2023.
Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej.
-opis przedsięwzięcia:
1)      rozgrywki piłki nożnej o Mistrzostwo „A” – klasy seniorów organizowane przez Podokręg Piłki Nożnej w Gorlicach,
2)      szkolenia treningowe oraz rozgrywki sportowe,
3)      treningi piłki nożnej prowadzone przez trenera /instruktora piłki nożnej,
4)      uczestnictwo w turniejach piłkarskich: Puchar Polski, Turniej Małego Pola, Halowa Liga Futsal i inne
-całkowity koszt projektu: 23.700,00 zł
-kwota dotacji: 23.300,00 zł
-uzasadnienie przyjęcia: projekt spełnia kryteria określone Uchwałą NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988)
2.       projekt Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „LIPINKI” w Lipinkach
- adres: 38-305 Lipinki 48
- nazwa projektu: Rozwój Sportu w Gminie Lipinki.
-opis przedsięwzięcia:
1)      szkolenie zawodników w dwóch sekcjach sportowych: lekkiej atletyki i szachów w różnych kategoriach wiekowych,
2)      prowadzenie zajęć sportowych,
3)      udział w obozach sportowych kadry Województwa Małopolskiego i obozach organizowanych przez klub,
4)      udział w zawodach sportowych przygotowujących do zawodów rangi mistrzowskiej - mitingi lekkoatletyczne, biegi przełajowe, biegi uliczne, turnieje szachowe
5)      zawody rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Województwa, Mistrzostwa Makroregionu, Mistrzostwa Polski w LA i Biegach Przełajowych, V Liga Juniorów w Szachach)
6)      organizacja zawodów sportowych na terenie Gminy Lipinki w różnych dyscyplinach sportowych: lekka atletyka, biegi przełajowe, biegi uliczne, szachy.
-całkowity koszt projektu: 24.500,00 zł
-kwota dotacji: 23.300,00 zł
-uzasadnienie przyjęcia: projekt spełnia kryteria określone Uchwałą NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988)
3.       projekt Ludowego Klubu Sportowego „WÓJTOWA” w Wójtowej
-adres: 38-305 Lipinki, Wójtowa
-nazwa projektu: Wniosek o wsparcie finansowe ze środków budżetu Gminy Lipinki.
1)      prowadzenie drużyny piłkarskiej seniorów w klasie „A”,
2)      treningi piłkarskie,
3)      organizacja meczy – wyjazdy na spotkania/rozgrywki/mecze w ramach rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej MZPN PPN Gorlice – spotkania w rundzie wiosennej i jesiennej 2023r.
4)      udział w turniejach halowych i na otwartej przestrzeni.
-całkowity koszt projektu: 25.500,00 zł
-kwota dotacji 23.300,00 zł
-uzasadnienie przyjęcia: projekt spełnia kryteria określone Uchwałą NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988)
 
Na realizację projektów Gmina Lipinki przeznacza kwotę: 69.900 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)
 
Brak projektów odrzuconych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy