Przejdź do stopki

                                                   

PROJEKT PLANU OCHRONY DLA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Treść

W związku z wyłożeniem do konsultacji społecznych „Projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Magurska (PLH 180001 ) obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski (PLH 180002 ), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łysa Góra (PLH 180015 ), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Kościół w Skalniku (PLH 180037 ), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bednarka (PLH 120033 ) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z Dopływami (PLH 180052 ), w częściach pokrywających się z obszarem Magurskiego Parku Narodowego",

Magurski Park Narodowy przesyła :

  1. Ogłoszenie zawiadamiające o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego 
  2. Projekt planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego w formie wydruku
  3. Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej w celu składania wniosków i uwag 
  4. W formie tabelarycznego zestawienia, odpowiedzi do wniosków wynikających z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2019 roku (w okresie 11 luty 2019 r. do 11 marca 2019 r.) w odniesieniu do „Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego oraz części Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Magurska ( kod obszaru PLH 180001 ) pokrywającej się z granicami parku i plan zadań ochronnych dla części Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Beskid Niski ( kod obszaru PLH 180002 ) pokrywającej się z granicami parku" .