Przejdź do stopki

                                                   

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipinki

Treść

Gmina Lipinki otrzymała pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipinki". W ramach zadania zostanie zakupiony samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Zakupiony samochód będzie przeznaczony m.in. do przewozu niepełnosprawnych uczniów do specjalistycznych placówek znajdujących się poza terenem Gminy Lipinki. 

Całkowita wartość zadania wynosi 216 800,00 złotych, w tym:

• dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w wysokości 135 000,00 zł

• środki z budżetu Gminy Lipinki w wysokości 81 800,00 zł.