Przejdź do stopki

                                                   

Zawiadomienie - Zebranie wiejskie sołectwa Lipinki

Treść


     Lipinki, dnia 12 sierpnia 2023 r.


ZAWIADOMIENIE


Sołtys sołectwa Lipinki  na podstawie § 7 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu  19 września 2023 r. ( wtorek ) o godz. 18:00 w Budynku Wiejskim w Lipinkach.

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Informacja z wykonania budżetu za rok 2022 oraz o wykonywanym budżecie w roku 2023.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2024  
     środków z funduszu sołeckiego. 
6.  Sprawy różne.
7.  Dyskusja i wolne wnioski.

Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.

                                                                          
Z  poważaniem


 Sołtys
Czesława Jurusik