Przejdź do stopki

                                                   

Zawiadomienie - Zebranie wiejskie sołectwa Pagorzyna

Treść


Pagorzyna, dnia 18 września 2023 r.


ZAWIADOMIENIE


Sołtys sołectwa Pagorzyna  na podstawie § 7 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. ( czwartek ) o godz. 18:30 w Budynku Wiejskim w Pagorzynie.

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Informacja z wykonania budżetu za rok 2022 oraz o wykonywanym budżecie w roku 2023.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pagorzyna z dnia 06 września 2022 r.  
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2024   środków z funduszu sołeckiego. 
7.    Sprawy różne.
8.    Dyskusja i wolne wnioski.

Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.

                                                                          
Z  poważaniem      
Sołtys
Jan Skałba