Przejdź do stopki

                                                   

Informacja o organizacji w Gminie Lipinki bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu Wyborów 15 października 2023r

Treść

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW LINII SPECJALNYCH NA TERENIE GMINY LIPINKI ZORGANIZOWANY PRZEZ WÓJTA GMINY LIPINKI W CELU UŁATWIENIA DOJAZDU DO LOKALI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP, SENATU RP ORAZ REFERENDUM W DNIU: 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.